Programare activități

Laboratorul didactic de chirurgie și microchirurgie (LDCM)

Laboratorul didactic de chirurgie și microchirurgie , dr. Zoltan Galajda, chirurgie cardiovasculară,

Coordonat de Prof. Dr. Zoltan Galajda, este destinat studenților, rezidenților în diferite specialități medicale, medicilor în general care se orientează spre un profil chirurgical sau care își desfășoară activitatea într-un domeniu chirurgical și doresc aprofundarea cunoștințelor.  De asemenea este destinat asistenților medicali, a cadrelor medii din sănătate care doresc aprofundarea cunoștințelor pentru o mai bună integrare în activitatea clinică ( de exemplu medicină de familie, medicina muncii, terapie intensivă, bloc operator, centre de dializă etc.).  În acest context, la activitatea laboratorului se pot înscrie individual persoane din categoriile profesionale enumerate dar și în grup prin înscrieri inițiate de instituții medicale de stat sau private.  În această ultimă situație, înscrierea se va efectua pe baza unui contract între părți.

Nu în ultimul rând laboratorul este destinat formării chirurgicale de bază a studenților UVVG în cadrul sesiunii AM (08-13) – gratuită și finalizată cu un examen susținut la sfârșitul celor 25 ore de activitate conform Curricula stabilită împreună cu Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad.

Activitățile de formare în Laboratorul didactic de chirurgie și microchirurgie sunt următoarele:

 • Însușirea cunoștințelor și aptitudinilor de bază necesare chirurgiei generale, inclusiv chirurgiei cardio-vasculare;
 • Însușirea cunoștințelor și aptitudinilor de bază în domeniul microchirurgiei;
 • Însușirea tehnicilor de ultrasonografie pentru ecografie cardiacă, abdominală și Doppler vascular;
 • Lucrări practice de anatomie clinică chirurgicală cu demonstrații pe mulaje sau preparate anatomice;
 • Însușirea noțiunilor teoretice și practice ale electrocardiogramei (EKG);
 • Puncția venoasă, montarea unei perfuzii, monitorizarea invazivă a pacienților exersată pe simulatoare didactice.

PROGRAMA ANALITICA
pentru formarea studenților în tehnici chirurgicale de bază, laborator de chirurgie și microchirurgie

Număr total de ore = 25

1. MODUL NOTIUNI DE BAZA: spălatul pe mâini, îmbrăcarea sterilă a materialului de protecție (halat, mănuși). Noțiuni de sterilitate. 4 ore
2. MODUL MANUALITATE SI INSTRUMENTAR nodurile chirurgicale. Nodul chirurgical simplu și inversat. Ținerea corectă a instrumentarului în mână, cunoașterea și recunoașterea instrumentarului de bază. Cunoașterea materialelor de sutură. 4 ore
3. Efectuarea principalelor tipuri de suturi: Blair-Donatti, surjet simplu, surjet Donatti. 3 ore
4. Efectuarea principalelor tipuri de suturi pe material biologic (abator). Sutura intradermică. 3 ore
5. MODUL MANUALITATE AVANSATA Efectuarea unei suturi vasculare, simularea unei hemoragii și controlul acesteia, simularea unei traheostomii de urgență. 2 ore
6. TEHNICI DE MICROCHIRURGIE Efectuarea unui bypass aorto-coronarian folosind instrumentar și amplificare de microchirurgie. 9 ore

Modalități de lucru

Activitatea în cadrul Laboratorului didactic de chirurgie și microchirurgie se  desfășoară în două sesiuni de lucru:

Sesiunea AM – în intervalul orar 08 – 13;
Sesiunea PM – în intervalul orar 15 – 20.

 Sesiunea AM (08 – 13) este destinată exclusiv studenților UVVG, săptămânal de luni până joi.  Într-o zi sunt disponibile 5 intervale orare de 60 min. Capacitatea Laboratorului didactic de chirurgie și microchirurgie este de maximum 10 persoane prezente simultan într-un interval orar de 60 min. Într-un interval orar locurile pot fi ocupate prin selecția după cum urmează:

 • Pentru chirurgie –              8 locuri;
 • Pentru microchirugie –       2 locuri.

Atenție! pentru activitatea de microchirurgie,  poate fi selectată doar în limita a două locuri/interval orar

Modul de înscriere și desfășurarea activităților în cadrul sesiunii AM – “formare tehnici chirurgicale de bază”
1. Vă programați la laborator în funcție de locurile libere și timpul Dv liber, în intervalul orar 08-13 (AM)
2. La cadrul didactic din laborator va exista o evidență a activității Dv.
3. Veți începe modulele din tematică în ordinea lor numerică. Finalizarea unui modul se poate face printr-un seminar (examinare) cu cadrul didactic.
4. Examenul final pentru obținerea atestatului va fi dat după absolvirea tuturor modulelor. Pentru cei care au deja o activitate în domeniul chirurgical există posibilitatea absolvirii cursului într-un timp mai redus decât cele 25 ore cu condiția absolvirii parțiale a fiecărui modul. Evaluarea modulelor nu se va face prin note ci prin calificativul admis sau respins. Examenele vor fi organizate în funcție de numărul de candidați sau odată pe lună și anunțate pe siturile UVVG și Cardionet Hospital

Sesiunea PM(15 – 20)  săptămânal de luni până joi – este destinată activităților contra cost necesară pentru suplimentarea finanțării laboratorului ( acoperirea costurilor de consumabile).
Într-o zi sunt disponibile 5 intervale orare de 60 min. Capacitatea Laboratorului didactic de chirurgie și microchirurgie fiind maximum 10 persoane prezente simultan într-un interval orar de 60 min, locurile  pot fi ocupate în felul următor:

 • Pentru chirurgie generală, anatomie clinică, etc.  – 6 locuri;
 • Pentru microchirugie                                        – 2 locuri;
 • Pentru ultrasonografie/electrocardiografie           – 2 locuri.

Observație: Pentru ultrasonografie/electrocardiografie obligatoriu înscrierea a 2 persoane – examinat și examinator – total 2 ore. Cele 2 persoane prin înțelegere reciprocă trebuie să fie  atât examinator cât și examinat, locul examinării este separat  de restul laboratorului prin paravan, respectiv  posibilitatea de acoperire a corpului examina cu câmp de izolare.

Atenție! pentru activitățile de microchirurgie, ecografie, și electrocardiografie pot fi selectate doar în limita a două locuri/interval orar pentru fiecare din aceste activități. Aceste locuri pot fi ocupate pentru celelalte activități dacă rămân neocupate. 

Procedura programare acces la activitățile laboratorului

Pentru programare utilizați formularul de înscriere , unde:

• Selectează sesiunea AM sau PM;
• Selectează activitatea didactică;
• Alegeți ziua și intervalul orar, unde:
În calendarul cu intervalele orare dintr-o anumită zi, aveți menționat și numărul de locuri rămase disponibile pentru fiecare interval orar.
O persoană poate să bifeze – într-o zi mai multe intervale orare ( în limita locurilor disponibile), dacă dorește să participe la o activitate o perioadă mai lungă de timp. În acest caz, pentru sesiunea PM, plata finală este compusă din tariful orar ori numărul de intervale orare solicitate.
• Completați formularul de înscriere cu datele cerute;
• Pentru sesiunea PM efectuați plata online;
• La finalizarea programării veți primi pe email datele pe care le-ați solicitat, precum și Factura emisă în cazul sesiunii PM.